Velkommen til foreldremekling!

Her får du informasjon om separat møte for foreldremekling som du er blitt innkalt til. Det er fint om du leser dette før du kommer.

 

Spørsmål eller kommentarer?  Chat med oss på Messenger, tekste til 91719782 eller skriv til bestilling@foreldremegling.no

Veibeskrivelse

Google Maps gir dårlige ruteforslag til oss. Derfor er det lurt å lese den aktuelle veibeskrivelsen.

Adressen til Meklingssenteret er Tjernveien 29, 0957 Oslo, på Ammerud i Groruddalen. Kontoret ligger i underetasjen i en enebolig. Dette er i gangavstand fra T-banen og det er gratis parkering i nærheten. SE KART.

T-bane

Det er 13-14 minutter å gå fra Ammerud T-banestasjon. Ta linje 4 eller 5. Når du kommer ut fra stasjonen, går du ikke til høyre. Du går over veien til venstre for stasjonen og går opp en liten bakke. Ta så til høyre med det samme, opp Lilloseterveien. Etter å ha kommet over en bakketopp og litt ned igjen, tar du til venstre i Ammerudhellinga. Ganske raskt treffer du Tjernveien i et T-kryss. Ta til høyre. Nr. 29 ser du med det samme i en oppkjørsel på høyre side, etter barnehagen og parkeringsplassen. Det er en hvit enebolig med rødt tak. Den ligger litt opp fra veien, bak et grått hus. Inngangen er i underetasjen. Se kart.

Buss

Mange bussruter stopper på Grorud. Herfra kan du ta T-banen ett stopp til Ammerud og gå opp. Se ovenfor for nærmere beskrivelse.  Se kart.

Noen få bussruter stopper på riksveien nedenfor Ammerud T-bane. Gå opp din, og følg beskrivelsen ovenfor. 

Bil

Det er ikke mulig å parkere rett ved huset. Du parkerer lettest utenfor Apalløkka idrettshall/flerbrukshall i Tjernveien nr. 10, som er tre minutter å gå fra oss. Her er det lovlig og gratis å stå. Når du går til oss derfra, ser du nr. 29 i en oppkjørsel på høyre side rett etter barnehagen. Det er en hvit enebolig med skråtak. Den ligger litt opp fra veien, bak et grått hus. Inngangen er i underetasjen.  -   Se kart.

 

Meklingsordningen

Vi samarbeider med familiekontorene i Oslo og omegn. Vi megler etter den offentlige ordningen som gir meklingsattest. Meklingsattesten får dere når begge har vært i møte. Denne ordningen gjelder foreldre som har barn sammen under 16 år. I møtene diskuterer dere hvordan felles barn skal ivaretas fremover, ved hjelp av mekleren.


Mekling er obligatorisk

  • når foreldrene er gift og skal separeres,
  • når samboere går fra hverandre, og
  • ved diskusjon mellom foreldrene om barn fra tidligere forhold.


Gøsta Thommesen er godkjent foreldremekler ved Meklingssenteret.

Møtene er gratis.

Det vanlige er at foreldrene møter samtidig, men noen ganger starter vi med separate møter, og det er det bestemt å gjøre her. Etter at begge foreldrene har vært hos mekleren, bestemmer vi sammen hvordan dialogen skal fortsette.

 

Barn skal ikke tas med til det første møtet. 

Du kan også lese Barne- og familieetatens informasjon om meglingsordningen.

 

Hva skjer i møtet?

Tema for meklingen er hvordan dere best mulig kan ta vare på felles barn fremover og hvordan dere kan samarbeide om dette. Dette er ment som hjelp til selvhjelp. Mekleren bestemmer ikke noe for dere. Dere får hjelp til å finne ut hva dere mener er viktig for barnet og for dere selv. Dette er uformelt, og megleren har taushetsplikt. Mekleren kan gi råd og eksempler på gode løsninger, og kjenner til reglene som gjelder. Mekleren kan hjelpe dere med å sette opp en skriftlig avtale om barnet. Det er nesten alltid lurt å ha.

 

Typiske emner:

  • Hverdagen - hvor er barnet på dagtid og om natten
  • Ferier og høytider - hvor er barnet
  • Samarbeidet mellom foreldrene
  • Hvem bestemmer over de større forholdene i hverdagen for barnet
  • Se nederst på siden for en mer detaljert oversikt

Det er fint om du setter av en times tid til det første møtet, så ikke du har det for travelt. Det er viktige ting dere snakker om.

 

Med separate møter så fungerer det slik at mekleren har taushetsplikt i forhold til hva du forteller - også i forhold til den andre forelderen. I slutten av møtet diskuterer vi om du vil at mekleren skal gi den andre forelderen noen melding. Det er opp til deg. Bare det du ønsker blir sagt videre til den andre forelderen.

 

Meklingen kan gå over flere møter hvis dette er behovet og dere ønsker det. Dere får uansett meklingsattest etter at det første møtet for hver av dere er avholdt. Hvis en av dere ikke kommer, så får den som kommer likevel meklingsattest. Kun det første møtet for hver av dere er obligatorisk. Å ha flere møter er frivillig.

 

Barnet kan komme og snakke med mekleren som del av meglingen, når det er nådd skolealder. Dette kan både barna og foreldrene ha nytte og glede av. Denne muligheten tas opp i det første møtet.

 

*****

 

Å ta vare på barn når foreldrene bor fra hverandre 

Hva er de beste ordningene for barnet? Dere avgjør sammen hvordan dette skal være. Her er temaer å tenke på. Noe bør dere alltid ha klar avtale om. Noe kan dere kanskje snakke om senere. Noe finner dere ut av underveis, fra gang til gang. Megleren kan gi dere råd med på veien, kan hjelpe dere å finne gode løsninger, og kan hjelpe dere med å skrive en avtale. 

 

FORDELING AV TID 

HVOR SKAL BARNET SOVE? 

 

Hva er best for barnet? De aller fleste lager en fast plan, for eksempel slik:

 

 

Uke 1 - sover hos:

mandag - tirsdag - onsdag - torsdag - fredag - lørdag - søndag

 

 

Uke 2 - sover hos:

mandag - tirsdag - onsdag - torsdag - fredag - lørdag - søndag

 

For de minste barna gjelder spesielle hensyn i forhold til overnattinger. 

 

HVOR SKAL BARNET VÆRE PÅ DAGTID? 

 

Hvor er barnet på ettermiddagene i løpet av uken? På dagtid i helgen? Hva er best for barnet? 

 

En avtale kan godt inneholde dager hvor barnet overnatter hos den ene og er på ettermiddagstid / dagtid hos den andre. Det kan blant annet være lurt når barnet overnatter mange dager ad gangen hos den ene. Da kan særlig små barn savne den andre hvis man ikke legger inn noe kontakt underveis. 

 

HVOR SKAL BARNET VÆRE I FERIER OG HØYTIDER? 

 

Vinterferie - Påskeferie - 17. mai - Sommerferie - Høstferie - Juleferie - Eid - Andre? 

 

Sommerferien blir hos de fleste foreldre delt opp så barnet får tid med begge foreldre. De andre, kortere feriene kan også deles opp, eller barnet kan være annenhver gang med hver forelder. Noen foreldre avtaler fra gang til gang hvor barnet skal være. Mange foreldre lager et fast system, så de kan planlegge på lang sikt. 

 

For de minste barna gjelder spesielle hensyn i forhold til ferier. 

 

SAMARBEID 

KONTAKTEN MELLOM FORELDRENE 

 

Når skal dere snakke sammen? Hvordan skal dere ha kontakt? Hvordan skal dere snakke til hverandre? Hva skal dere informere hverandre om når det gjelder barna? Hvordan skal dere utveksle informasjon, og hvor ofte skal dere gjøre det? 

 

KONTAKTEN MED BARNA 

 

Hvordan skal dere ta hensyn til barnas meninger om sin egen hverdag? Hvordan kan dere skjerme barna fra voksne diskusjoner og konflikter? Hvordan skal dere snakke om hverandre med barna? FLEKSIBILITET Ønske om bytting av samværsdager - hvordan skal dere håndtere det? Barnets ønske om kontakt med den andre forelderen utenom programmet - hva skal gjelde for dette? Hvis en av dere ønsker å flytte - hvordan er det best å samarbeide da? ORGANISERING HENTING OG LEVERING Hvordan dere oppfører dere og hva dere snakker om ved overleveringer Hvem henter og leverer Ansvar for eventuelle reiseutgifter 

 

SYKDOM OG FRAVÆR - HVEM HAR ANSVAR 

 

Sykedager - Legebesøk - Planleggingsdager - Foreldres sykdom 

 

ANDRE OMSORGSPERSONER 

 

Hvem av familie, venner osv. kan dere be om hjelp til barnepass? Spør dere alltid hverandre først? 

 

LIVSHENDELSER 

 

Barnets bursdager - Foreldrenes bursdager - Families og venners bursdager Barnets dåp eller konfirmasjon Seremonier hos familie eller venner, som bryllup, begravelse osv. En forelders skifte av jobb, kanskje med nye arbeidstider Nye kjærester 

 

INNKJØP OG UTGIFTER - HVEM HAR ANSVAR 

 

Klær og utstyr - Fritidsaktiviteter - Helseutgifter 

 

HVEM BESTEMMER 

FAST BOSTED (BOSTEDSMYNDIGHET) 

 

Et annet begrep for dette, som ble brukt mer før, er Daglig omsorg. Barnloven bruker Fast bosted. 

 

Dette handler ikke først og fremst om hvor barnet bor, men hvem som tar de større beslutningene i hverdagen for barnet. Det typiske eksempelet på dette er valg av fritidsaktiviteter. Fiolin eller fotball? Korps eller kampsport? Skal barna være med på leirskoler eller turer? SFO eller ikke SFO? For barn under skolealder ligger valg av barnehage her. 

 

Dere avtaler om fast bosted skal være enten hos én forelder eller skal være delt mellom dere. 

 

Der hvor et barn sover alle eller nesten alle netter hos én forelder, er det vanligst å la barnets faste bosted ligge hos den forelderen. Den forelderen har da det siste ordet i diskusjoner om de litt større beslutningene i hverdagen, der hvor dere ikke er enige. 

 

Når barnet ikke sover det aller meste hos én forelder, er det vanligst at barnet har delt bosted, selv om barnet sover mer hos den ene enn den andre. Da bestemmer dere like mye, så dere må bli enige om de litt større beslutningene i dagliglivet. 

 

Når fast bosted er delt, hører det med at ingen av foreldrene har lov til å flytte vekk innenlands med barnet uten den andres samtykke. Når fast bosted ligger hos én forelder, har denne forelderen rett til å flytte med barnet innenlands. Forelderen har da etter loven plikt til å varsle den andre minst tre måneder på forhånd. Hvis den andre da ikke er enig i at flyttingen er bra for barnet, så har foreldrene plikt til å gå til megling. Hjelper ikke meglingen, så kan forelderen som er uenig i flyttingen gå til sak. Da vil det eneste spørsmålet være hvor det er best for barnet å bo. Hvis dommeren mener det er best for barnet å bli igjen, så blir det slik. Hvis dommeren mener det beste for barnet er å bli med den som flytter, så blir det slik. 

 

Å la fast bosted ligge hos én forelder kan være god løsning der foreldrene samarbeider veldig dårlig. Da er det noen ganger enklest og minst konfliktskapende at én av dere bestemmer, og at dere har færre diskusjoner. Dette kan dere godt avtale selv om barna bor like mye eller nesten like mye hos hver av dere. 

 

FORELDREANSVAR (FORELDREMYNDIGHET) 

 

Dette er det juridiske ansvaret for og myndigheten over barnet. Hvem som har foreldreansvaret styrer hvem som skriver under på pass-søknad til barnet, hvem som kan gi samtykke til medisinsk behandling, valg av skole for barnet og en del andre slike formelle forhold. 

 

I Norge er hovedregelen at foreldre som bor fra hverandre har dette sammen - de har foreldreansvaret felles / delt. Derfor er det sjelden foreldrene trenger å diskutere dette. Hvem som har foreldreansvaret, er registrert i Folkeregisteret. 

 

Når foreldremyndigheten er felles, kan ikke en forelder flytte utenlands med barnet uten samtykke fra den andre. Men foreldrene kan godt reise på vanlige ferier uten den andres tillatelse  -  dvs. opptil ca. en måned ad gangen. 

 

Noen ganger er det riktig å la én forelder ha foreldreansvaret alene. Det kan være at den andre forelder er syk, eller bor i utlandet så det blir upraktisk å innhente signaturer, eller ikke stiller opp når beslutninger skal tas. Eller det kan være at konfliktnivået mellom foreldrene er så høyt at et samarbeid om disse forholdene ikke fungerer. I disse tilfellene kan det være best at én av dere har ansvaret. Dere kan overføre foreldremyndigheten til den ene ved å signere et skjema og sende inn til Folkeregisteret. 

 

Er dere ikke enige om hvor foreldreansvaret skal ligge, så er det mulig å gå til rettssak om dette.