Arbeidsplass

Under omlegging.

 

*****

 

Norsk Meklingssenter er en næringsforening som arbeider for utbredelsen av visse typer mekling, og er ikke det samme som Meklingssenteret. 

 

Norsk Meklingssenter er en industriforening som arbeider for mekling i næringslivet og er ikke det samme som Meklingssenteret.