Nettstedet er under omlegging; undersidene derfor tomme. Kontakt Gøsta Thommesen på 917 19 782 / gt@meglingssenteret.no for informasjon.
For å bestille foreldremegling / mekling etter den offentlige ordningen, klikk HER.
BEDRE SAMARBEID - VELLYKKET FORHANDLING - UT AV KONFLIKT
Vi har femten års erfaring og over to tusen oppdrag bak oss. Vi hjelper til der dialog, samarbeid og forhandlinger møter veggen. Vi legger til rette for de gode samtalene. Ser du konflikt som skaper problemer? Vi gir hurtig og uformell og bistand, som oftest langt rimeligere enn rettslige prosesser. Samarbeids-problemer vokser og stivner til over tid. Jo raskere du gjør noe, jo enklere blir veien ut. Best er det å arbeide forebyggende og langsiktig. Vi kan bidra.

Hjelp til familie - og samlivskonflikter, barnefordeling og andre private konflikter. Foreldremegling som gir meglingsattest. Les mer

Samarbeids-/teamutvikling; hjelp i personal- og organisasjonskonflikter; rutiner for konfliktforebyggelse og konflikthåndtering. Les mer

Forhandlingsledelse og megling ved kontraktsforhandlinger og for- retningskonflikter. Ledelse av beslutningsprosesser. Les mer

Kurs og seminarer i konflikt- håndtering, konfliktmegling og forebyggelse. Vi kommer til dere,
eller dere til oss. Les mer