Vi har lang erfaring med rådgivning og mekling via videokonferanse og telefonkonferanse 

Nettstedet er under omlegging i forbindelse med skifte av nettsystem; undersidene er derfor tomme.
Kontakt Gøsta Thommesen p
å 917 19 782 / gt@meglingssenteret.no for informasjon.

Gå til vårt kontaktskjema eller chat med oss på Messenger

Bestill foreldremekling med meklingsattest etter den offentlige ordningen (gratis tjeneste) HER.

Vi har bare møter etter timeavtale.

BEDRE SAMARBEID - VELLYKKET FORHANDLING - UT AV KONFLIKT

Ved Meklingssenteret har vi over femten års erfaring og over tre tusen oppdrag bak oss. Vi hjelper til der dialog, samarbeid og forhandlinger møter veggen. Vi legger til rette for de gode samtalene. Ser du konflikt som skaper problemer? Vi gir hurtig og uformell og bistand, som oftest langt rimeligere enn rettslige prosesser.

Samarbeidsproblemer vokser og stivner til over tid. Jo raskere du gjør noe, jo enklere blir veien ut. Best er det å arbeide forebyggende og langsiktig. Vi kan bidra.

Hjelp til familie - og samlivskonflikter, barnefordeling og andre private konflikter. Foreldremegling som gir meglingsattest. Les mer

Samarbeids-/teamutvikling; hjelp i personal- og organisasjonskonflikter; rutiner for konfliktforebyggelse og konflikthåndtering. Les mer

Forhandlingsledelse og megling ved kontraktsforhandlinger og for- retningskonflikter. Ledelse av beslutningsprosesser. Les mer

Kurs og seminarer i konflikt- håndtering, konfliktmegling og forebyggelse. Vi kommer til dere,
eller dere til oss. Les mer