Bestill foreldremekling med meklingsattest etter den offentlige ordningen her

Nettstedet er under omlegging; undersidene er derfor tomme. Kontakt Gøsta Thommesen på 917 19 782 / gt@meglingssenteret.no for informasjon. Du kan også gå til kontaktskjemaet eller chatte med oss på Messenger

Vi arrangerer nå PREP samlivskurs på forespørsel - helgekurs for par som gir verktøy for å øke gleden i forholdet, bedre kommunikasjonen og forebygge konflikt. Bruk kontaktskjemaet for å melde din interesse.

BEDRE SAMARBEID - VELLYKKET FORHANDLING - UT AV KONFLIKT

Ved Meklingssenteret har vi over femten års erfaring og over tre tusen oppdrag bak oss. Vi hjelper til der dialog, samarbeid og forhandlinger møter veggen. Vi legger til rette for de gode samtalene. Ser du konflikt som skaper problemer? Vi gir hurtig og uformell og bistand, som oftest langt rimeligere enn rettslige prosesser.

Samarbeidsproblemer vokser og stivner til over tid. Jo raskere du gjør noe, jo enklere blir veien ut. Best er det å arbeide forebyggende og langsiktig. Vi kan bidra.

Hjelp til familie- og samlivskonflikter  og andre private konflikter. Foreldre-mekling som gir meklingsattest. PREP samlivskurs for par.

Samarbeids-/teamutvikling; hjelp i personal- og organisasjonskonflikter; rutiner for konfliktforebyggelse og konflikthåndtering. 

Forhandlingsledelse og megling ved kontraktsforhandlinger og for- retningskonflikter. Ledelse av beslutningsprosesser.

Kurs og seminarer i konflikt- håndtering, konfliktmegling og forebyggelse. Vi kommer til dere,
eller dere til oss.