BEDRE SAMARBEID - VELLYKKET FORHANDLING - UT AV KONFLIKT

Vi har normalt få dagers ventetid og vi gir hjelp på dagtid, kveldstid og enkelte lørdager. Møtelokaler i Groruddalen og i Oslo sentrum. 

-> Bestill foreldremekling med meklingsattest etter den offentlige ordningen her. 

Undersidene er for tiden tomme. Kontakt Gøsta Thommesen på 917 19 782 / gt@meglingssenteret.no, bruk kontaktskjemaet eller chat med oss på Messenger

Ved Meklingssenteret har vi tyve års erfaring og over fire tusen oppdrag bak oss. Vi hjelper til der dialog, samarbeid og forhandlinger møter veggen. Vi legger til rette for de gode samtalene. Ser du konflikt som skaper problemer? Vi gir hurtig og uformell og bistand, som oftest langt rimeligere enn rettslige prosesser.

Samarbeidsproblemer vokser og stivner til over tid. Jo raskere du gjør noe, jo enklere blir veien ut. Best er det å arbeide forebyggende og langsiktig. Vi kan bidra.

Hjelp til familie- og samlivskonflikter  og andre private konflikter. Foreldre-mekling som gir meklingsattest. PREP- kurs - parkurs / samlivskurs. Par-sjekk - "EU-kontroll" av parforholdet. 

Samarbeids-/teamutvikling; hjelp i personal- og organisasjonskonflikter; rutiner for konfliktforebyggelse og konflikthåndtering. 

Forhandlingsledelse og mekling ved kontraktsforhandlinger og for- retningskonflikter. Ledelse av beslutningsprosesser.

Kurs og seminarer i konflikt- håndtering, konfliktmekling og forebyggelse. Vi kommer til dere,
eller dere til oss.

Norsk Meklingssenter er en næringsforening som arbeider for utbredelsen av visse typer mekling, og er ikke det samme som Meklingssenteret.