Foreldremegling - samarbeid om felles barn

Vi har dessverre ledige timer først etter påske. Disse foreldremeglerne har kortere ventetid:
- Hilde Eline Hoel, tlf 997 28 155, epost heh@advokatforum.no (Oslo sentrum)
- Anniken Qvale, tlf 930 86 084, epost anniken@advokat-qvale.no (Oslo sentrum)

Bestilling hos oss skjer med å fylle ut skjemaet her på siden eller ringe 21043600 (8-17). Hva som foregår i møtene er beskrevet lenger nede på siden.

Vi megler etter den offentlige ordningen, som er gratis for foreldrene, og som gir meglingsattest. Ordningen gjelder foreldre som har barn sammen under 16 år. Megling er obligatorisk når foreldrene er gift og skal separeres, når samboere går fra hverandre, og ved diskusjon om barn fra tidligere forhold. Gøsta Thommesen er godkjent foreldremegler ved Meglingssenteret.

Veibeskrivelse: Kontoret er midt i sentrum, et kvartal fra Egertorget og Karl Johans gate. Adressen er Akersgaten 45. Dette er en trekantet bygning som vender spissen mot krysset Grensen / Akersgaten. Inngangen er ikke fra Akersgaten, men fra Grensen, mellom Kaffebrenneriet og Plantasjen. Fra Stortinget T-banestasjon kan du velge utgangen merket Grensen (ikke Lille Grensen), og da kommer du ut tvers over gaten for oss. Det står Meglingssenteret på ringeknappen. Vi holder til i 6. etasje.

BESTILLING

For å bestille, fyll ut skjemaet her på siden. Da får du raskest hjelp. Du kan også ringe oss på 21043600 (8-17). Spørsmål kan sendes til bestilling@foreldremegling.no.

Dere får enten tekstmelding eller brev i posten med møteinnkalling.

I forbindelse med ferier kan ventetiden være lenger enn det som er angitt øverst. Si fra dersom det haster.
HVA SKJER I MØTET?

Tema for meglingen er hvordan dere best mulig kan ta vare på felles barn fremover og hvordan dere kan samarbeide om dette. Dette er ment som hjelp til selvhjelp. Megleren bestemmer ikke noe for dere. Dere får hjelp til å få snakket sammen og å finne ut hva dere mener er viktig for barna og for dere selv. Dette er uformelt, og megleren har taushetsplikt. Megleren kan gi generelle råd og eksempler på gode løsninger, og kjenner til reglene som gjelder. Megleren kan hjelpe dere med å sette opp en skriftlig avtale om barna. Det er nesten alltid lurt å ha.

Det er fint om dere setter av et par timer til det første møtet, så ikke dere har det for travelt. Det er viktige ting dere snakker om.

Meglingen kan gå over ett møte eller flere møter etter hva som er behovet. Dere får uansett ­­­meglingsattest med dere fra det første møtet. Kun det første møtet er obligatorisk.

Barna kan komme og snakke med megleren som del av meglingen, når de er nådd skolealder. Dette kan både barna og foreldrene ha nytte og glede av. Denne muligheten tas opp i det første møtet.


Nedenfor følger en beskrivelse av temaer det kan være aktuelt for dere å snakke om.

___________________

Å ta vare på barn når foreldrene bor fra hverandre

Hva er de beste ordningene for barnet? Dere avgjør sammen hvordan dette skal være. Her er temaer å tenke på. Noe bør dere alltid ha klar avtale om. Noe kan dere kanskje snakke om senere. Noe finner dere ut av underveis, fra gang til gang. Megleren kan gi dere råd, hjelpe dere å finne løsninger og hjelpe med å skrive en avtale.

FORDELING AV TID


HVOR SKAL BARNET SOVE?

De aller fleste lager en fast plan, for eksempel slik:

........................... Mandag - Tirsdag - Onsdag - Torsdag - Fredag - Lørdag - Søndag

Uke 1 - sover hos:

Uke 2 - sover hos:

For de minste barna gjelder spesielle hensyn i forhold til overnattinger.

HVOR SKAL BARNET VÆRE PÅ DAGTID?

Hvor er barnet på ettermiddagene i løpet av uken? På dagtid i helgen? Hva er best for barnet? En avtale kan godt inneholde dager hvor barnet er på ettermiddagstid / dagtid hos den ene og overnatter hos den andre. Det kan blant annet være lurt når barnet overnatter mange dager ad gangen hos den ene. Da kan særlig små barn savne den andre hvis man ikke legger inn noe kontakt underveis.

HVOR SKAL BARNET VÆRE I FERIER OG HØYTIDER?


Vinterferie - Påskeferie - 17. mai - Sommerferie - Høstferie - Juleferie - Eid - Andre?

Sommerferien blir hos de fleste foreldre delt opp så barnet får tid med begge foreldre. De andre, kortere feriene kan også deles opp, eller barnet kan være annenhver gang med hver forelder. Noen foreldre avtaler fra gang til gang hvor barnet skal være. Mange foreldre lager et fast system, så de kan planlegge på lang sikt.

For de minste barna gjelder spesielle hensyn.

SAMARBEID


KONTAKTEN MELLOM FORELDRENE

Når skal dere snakke sammen? Hvordan skal dere ha kontakt? Hvordan skal dere snakke til hverandre?

Hva skal dere informere hverandre om når det gjelder barna? Hvordan skal dere utveksle informasjon, og hvor ofte skal dere gjøre det?

KONTAKTEN MED BARNA

Hvordan skal dere ta hensyn til barnas meninger om sin egen hverdag? Hvordan kan dere skjerme barna fra voksne diskusjoner og konflikter? Hvordan skal dere snakke om hverandre med barna?

FLEKSIBILITET

Ønske om bytting av samværsdager - hvordan skal dere håndtere det?
Barnets ønske om kontakt med den andre forelderen utenom programmet - hva skal gjelde for dette?
Hvis en av dere ønsker å flytte - hvordan er det best å samarbeide da?

ORGANISERING


HENTING OG LEVERING

Hvordan dere oppfører dere og hva dere snakker om ved overleveringer - Hvem henter og leverer - Ansvar for eventuelle reiseutgifter

SYKDOM OG FRAVÆR - HVEM HAR ANSVAR

Sykedager - Legebesøk - Planleggingsdager - Foreldres sykdom

ANDRE OMSORGSPERSONER

Hvem av familie, venner osv. kan dere be om hjelp til barnepass? Spør dere alltid hverandre først?

LIVSHENDELSER

Barnets bursdager - Foreldrenes bursdager - Families og venners bursdager

Barnets dåp eller konfirmasjon - Seremonier hos familie eller venner, som bryllup, begravelse osv.

En forelders skifte av jobb, kanskje med nye arbeidstider - Nye kjærester

INNKJØP OG UTGIFTER - HVEM HAR ANSVAR

Klær og utstyr - Fritidsaktiviteter - Helseutgifter

HVEM BESTEMMER


FAST BOSTED (BOSTEDSMYNDIGHET)

Dette handler ikke om hvor barnet bor, men hvem som tar de større beslutningene i hverdagen for barnet. Det typiske eksempelet på dette er valg av fritidsaktiviteter. Fiolin eller fotball? Korps eller kampsport? For de mindre barna også valg av barnehage. Fast bosted kan enten være hos én forelder eller være delt mellom dere.

Når barnet ikke sover det aller meste hos én forelder, er det vanligst at barnet har delt bosted. Da bestemmer dere like mye, så dere må bli enige om de litt større beslutningene i dagliglivet. Når fast bosted er delt, hører det med at ingen av foreldrene har lov til å flytte vekk innenlands med barnet uten den andres samtykke.

Der hvor et barn sover aller mest hos én forelder, er det vanligst å la barnets faste bosted ligge hos den forelderen. Den forelderen har da det siste ordet i diskusjoner om de litt større beslutningene i hverdagen, der hvor dere ikke er enige.

Å la fast bosted ligge hos én forelder kan også være god løsning der foreldrene samarbeider veldig dårlig.

Når fast bosted ligger hos én forelder, har denne forelderen rett til å flytte innenlands med barnet uten den andres samtykke. Forelderen har da etter loven plikt til å varsle den andre minst tre måneder på forhånd. Hvis den andre ikke er enig i at flyttingen er bra for barnet, så har foreldrene plikt til å gå til megling. Hjelper ikke meglingen, så kan forelderen som er uenig gå til sak om spørsmålet.

FORELDREANSVAR (FORELDREMYNDIGHET)


Dette er det juridiske ansvaret for og myndigheten over barnet. Hvem som har foreldreansvaret styrer hvem som skriver under på pass-søknad til barnet, hvem som kan gi samtykke til medisinsk behandling, valg av skole for barnet og en del andre slike formelle forhold. I Norge er hovedregelen at foreldre som bor fra hverandre har dette sammen. Derfor er det sjelden foreldrene trenger å diskutere dette. Når foreldremyndigheten er felles, kan ikke en forelder flytte utenlands med barnet uten samtykke fra den andre, men kan reise på vanlige ferier.

Noen ganger er det riktig å la én forelder ha foreldreansvaret alene. Det kan være at den andre forelder er syk, bor i utlandet eller ikke stiller opp når beslutninger skal tas. Eller det kan være at konfliktnivået mellom foreldrene er så høyt at et samarbeid om disse forholdene ikke fungerer. Da kan det være best at én av dere har ansvaret.


*

*

*
*
*
*

*